علوم سوم دبستان زنگ علوم

حجم فایل : 458.4 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 8
بنام خدا علوم سوم دبستان
زنگ علوم مراحل انجام پژوهش 1. مشاهده : استفاده از حواس پنجگانه
شنوایی ، بینایی ، لامسه ، بویایی ، چشایی

با دقت محیط اطرافمان را بررسی کنیم . 2. طرح پرسش : طرح یک پرسش منطقی
3. جمع آوری اطلاعات : استفاده از منابع مختلف بوسیله ی مصاحبه ، مطالعه ی کتاب ، اینترنت ، مجلات معتبر و ...
4. مرتب کردن اطلاعات در جدول : حذف اطلاعات اضافی و دسته بندی اطلاعات
5. نتیجه گیری مثال

1. یک دانش آموز با دیدن خوراکی های دوستانش این سوال در ذهنش ایجاد می شود که چه خوراکی هایی برای خوردن در زنگ تفریح مناسب است ؟ وی به سراغ کتاب های تغذیه می رود ، از اینترنت جستجو می کند و ازکارشناسان تغذیه و یا معلم کلاس خود سوال می پرسد . سپس اطلاعات بدست آمده را در یک جدول مرتب می کند .
نتیجه گیری : سیب و نان و پنیر برای خوردن در زنگ تفریح مناسب است . سوال

1. مرحله اول یک پژوهش ------- است .
1. نتیجه گیری 2. مشاهده 3. پرسش 4.جمع آوری اطلاعات

2. پس از جمع آوری اطلاعات نوبت چه کاری است ؟
1. مشاهده 2. آزمایش 3.مرتب کردن اطلاعات 4.نتیجه گیری
سوال

3. اگر بخواهیم دوباره ی حیوانات پژوهش کنیم به سراغ ------ می رویم . ( جانورشناس – پزشک )

4. کاری که دانش آموز در پژوهش انجام می دهد مانند کار یک ------- در جمع آوری اطلاعات است .
1.معلم 2.پزشک 3.کارشناس 4.دانشمند


پایان ...